Hạt Nhựa Nano Cal

PHỤ GIA NGÀNH NHỰA

Lò Nướng, Lò Chiên

thông tin liên hệ
Hứa Kim Thu ( Ms)
Sales - 0903 984 419

Phụ Gia Tăng Trắng

HẠT GIỐNG MÀU TRẮNG
HẠT GIỐNG MÀU TRẮNG